Fejlesztők szoftvereihez biztosítunk USB vagy smartcard
alapú hardverkulcsokat és egyéb licensz megoldásokat
Cégünkről

Támogatás


Licenszfeltételek

 

Minden – a Thales (előzőleg Gemalto és SafeNet, továbbiakban Gyártó) bármely hivatalos disztribútora, illetve felhatalmazott viszonteladója (továbbiakban Eladó) által szállított- termék, beleértve a demo- és fejlesztőkészlete(ke)t, hardvert, dokumentációt, beleértve a jelenlegi és a követő szállításokat, -összefoglaló néven: Termék-, az alábbi feltételek hatálya alá tartozik.

 

Ha Ön nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, 3 napon belül bérmentesítve juttassa vissza a leszállított Terméket (és számláját) az Eladónak, aki az esetleges szállítási költség levonása után visszafizeti a Termék árát. Azzal, hogy Ön használja a Terméket, elfogadja az alábbi feltételeket.

 

  1. A Termékhez adott szoftver a Gyártó tulajdona, és az is marad, együtt a szoftverhez kapcsolódó összes szabadalommal, copyright joggal, védjeggyel, kereskedelmi elnevezésekkel és egyéb kapcsolódó jogokkal. A 2. pontban részletezetteken kívül a Termék vásárlójának nincs más joga a Gyártó által átadott szoftverhez. A Vásárló nem fejtheti vissza (reverse engineering), nem másolhatja, nem reprodukálhatja semmilyen módon a Terméket, kivéve a 2. Pont alatt engedélyezett módon és célból.
  2. A Licenszadó átadja a szoftver használatának jogát, amely nem átruházható (kivéve a jelen pontban részletezett esetben), nem kizárólagos, és szigorúan korlátozott a Termék működtetésével kapcsolatos felhasználásra. A Vásárló archiválási célból másolatot készíthet a Termék részét képező számítógépes programokról. Módosíthatja azokat és beillesztheti más programokba, de kizárólagosan abból a célból, hogy a Terméket alkalmazza a Developer’s Guide-ban (és/vagy a Termékhez kapott más című fejlesztői/felhasználói dokumentációkban) foglaltaknak megfelelően. A Vásárló átruházhatja a szoftver használati jogot harmadik személy(ek) részére, de csak a Termék, vagy a Terméket tartalmazó alkalmazás átruházásával együtt.
  3. Az Eladó szavatolja, hogy a Termék és a hozzátartozó számítógépprogramokat tartalmazó adathordozók (ha vannak ilyenek) normális használat mellett a Vásárlóhoz való kiszállítástól számított 24 hónapig mentesek a szignifikáns gyártási és anyagbéli hibáktól.
  4. A fenti szavatosság teljesítése az Eladó számára kizárólag azt az egyedüli kötelezettséget jelenti, hogy saját döntése szerint kicserélje, vagy kijavítsa a Terméket. A csere, illetve javítás a Vásárló számára díjmentes. Bármely lecserélt rész az Eladó tulajdonába megy át.
  5. A szavatossági igényt a szavatossági időszak alatt, a hibás működés első fellépésétől számított hét (7) napon belül írásban kell bejelenteni, belefoglalva az Eladó számára kielégítő bizonyítékokat. Bármely Termék Eladóhoz való visszaküldése előtt a Vásárlónak meg kell kapnia egy visszáru meghatalmazást (Return Material Authorization) és a visszaküldés mikéntjére vonatkozó utasításokat. A visszaküldés szállítási és biztosítási költségeit a Vásárló fedezi. Az Eladó megtagadhatja a Termék cseréjét, ha azon a nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülések és/vagy rongálás nyomai felfedezhetők.
  6. A fenti szavatossági feltételeken kívül NINCS MÁS KIFEJEZETT, VAGY IMPLICIT SZAVATOSSÁG, VAGY FELTÉTEL, AMELY A GYÁRTÓ TERMÉKEIRE, SZOLGÁLTATÁSAIRA, VAGY AZOK TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZIK, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ IMPLICIT SZAVATOSSÁGOT.
  7. Az Eladó nem vállal felelősséget semmi, a hatáskörén kívül eső okból bekövetkező késedelemért. Az Eladó összes kötelezettsége a Vásárlót vagy bármely más vele szerződéses, vagy szerződésen kívüli viszonyban lévő harmadik felet érő, bármely okból bekövetkező kár esetén,- beleértve a gondatlanságot-, nem fogja meghaladni azt az összeget, amit a Vásárló fizetett a szóban forgó Termékért amely a kárt okozta, vagy azzal közvetve, vagy közvetlenül mint okozó kapcsolatba hozható. Az Eladó semmilyen esetben sem felelős azért, mert a Vásárló esetleg nem teljesíti kötelezettségeit, vagy bármely adat-, haszonkiesési-, megtakarítási veszteség miatt, vagy bármilyen, a Vásárló által támasztott, harmadik fél követelésére alapozott igény esetén, még akkor sem, ha az Eladó figyelmét felhívták a károk bekövetkezésének lehetőségére.

Megrendelésre, szállításra vonatkozó feltételek

Megrendelés

A megrendeléssel (írásos, vagy szóbeli) a vásárló kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a megrendelt áru megvásárlására. A rendelés leadásával a Vásárló elfogadja az itt leírt Feltételek-et. 

Az Eladó  és a Vásárló között szerződés jön létre amikor az Eladó kinyilvánítja a rendelés elfogadását annak visszaigazolásával. A visszaigazolás tartalmazza az áru szállításra való rendelkezésre állásának valószínű időpontját.

Ha a Vásárló nem teljesíti a szerződést (nem fizeti ki az ellenértéket, vagy nem veszi át a megrendelt árut), az Eladó jogosult  a megrendelt áru áfával növelt értékének kétszeresére bánatpénz címén.

Szállítás

Az Eladó, kivéve ha a Vásárlóval más feltételekben egyeztek meg, FCA fuvarparitáson vállalja, hogy a Terméket gondos csomagolás után a Vásárló költségére és kockázatára, vele egyeztetett fuvarcégnek átadja, hogy az a Vásárló által megadott helyre szállítsa. Az Eladó megelőlegezheti a fuvarköltséget, amit a számlában hárít át a Vásárlóra. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy döntése szerint a fuvarköltséget, mint árengedményt, magára vállalja.

Biztosítás 

Az FCA fuvarparitás definíciója szerint az fuvardíjat és a szállítás közbeni kockázatot a Vásárló állja. Az Eladó, ha a Vásárlóval nem egyeztek meg másban, az árut a fuvarozó cégnek biztosítás megkötése nélkül adja át. Ha a Vásárló biztosítani kívánja az árut, akkor ezt írásban jeleznie kell az Eladónak, aki azt a Vásárló kívánsága szerinti értékre biztosíttatja és ennek többletköltségét számlázza majd a Vásárlónak.  A számlázandó többletköltséget a Vásárló írásban kell, hogy elfogadja.